Vad vi gör i Tunisien

Genom våra lokala samarbetsorganisationer SOS Animux Tunisie och Association PAT blir hundar vaccinerade, steriliserade och får omvårdnad. Vi och dessa organisationer arbetar även långsiktigt genom att utbilda djurägarna i hur de ska ta hand om sina djur.  
Vi står just nu i startgroparna att undervisa barn i Tunisiska skolar i hur man tar hand om och ansvarar för sina husdjur.


 

Sterilisering, vaccination

Genom våra lokala samarbetsorganisationer SOS Animux Tunisie och 
Association PAT blir hundar vaccinerade, steriliserade och får omvårdnad.         

 

Shelters

Vi har ett antal shelterägare vi samarbetar med dit hemlösa hundar och katter kommer till efter genomgången hälsokontroll och vaccinering.      

Adoption

Efter noggrann kontroll placeras hunden i ett tryggt hem.                

Vi arbetar på lång sikt för att minska lidandet för hundar och katter när regeringen beslutar om massavlivning.  
Dessutom försöker vi etablera kontakter med berörda myndigheter för att påverka bildandet av en mera fullständig djurskyddslag.