Chockerande bild !!!

I Tunis,
anarkistiska försöker sälja denna lilla gasell på facebook, i avsaknad av de ansvariga människor att följa detta fall olagligt !!! 

Handlingen att överge ett djur är en handling mycket grym och kriminell.
 

Säg nej till att överge.