Jag heter Yosra Soudani Tranberg.
I oktober 2015 bildade jag den ideella föreningen 
Help Pets Tunisia. Jag är född och uppvuxen i Tunisien och engagerade mej från tidig ålder i djurens rättigheter.  Jag har ett stort kontaktnät med flera veterinärer, shelterägare och andra djurälskare som tillsammans försöker påverka myndigheter och makthavare i Tunisien att göra livet drägligare och tryggare för dessa djur.

I en nationalpark i norra
Tunisien, övergavs 10 hästar som dog av svält. Detta i avsaknad av något ansvar för dessa stackars djur 2015.Genom våra lokala samarbetsorganisationer SOS Animaux Tunisie och Association PAT blir hundar vaccinerade, steriliserade och får omvårdnad. Vi och dessa organisationer arbetar även långsiktigt genom att utbilda djurägarna i hur de ska ta hand om sina djur.  
Vi står just nu i startgroparna att undervisa barn i Tunisiska skolar i hur man tar hand om och ansvarar för sina husdjur.